Phụ kiện cô dâu Heradress

• Địa chỉ: 239/A31 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: (08) 38340369 DĐ: 0937058388

• Email: heradress@yahoo.com

• Website: http://hoacaiao.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://heradress.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/phukiencodau